Bolgia Discoteca 2018-01-11T09:31:56+00:00

13 GENNAIO 2018
BOLGIA

tINI
(tINI AND THE GANG)

SESSANTA 6
ROGER

Info Liste / Prenotazione Tavoli / VIPs :
+39 3404624519

20 Gennaio 2018
Bolgia

MEMORABILIA

Info Liste / Prenotazione Tavoli / VIPs :
+39 3404624519

Bolgia Discoteca, Via Vaccarezza 8 – 24044 Osio Sopra ( BG )
Phone: +39 340 4624519 – Mail: info@bolgia.info – Web: www.bolgia.info